Да настроим часовника за успех

В миналото – жените са стояли предимно в дома и са се грижели за реда му, за отглеждане на децата и отдаване на съпружески задължения. Уви, в наши дни съвременната жена, трябва да е еднакво добра навсякъде и да съумява да балансира успявайки във всичко. Кризи, упорита работа, преданост към фирмата, за по добро бъдеще.