Как се прави демонтаж на таван?

На строителния пазар при довършителните материали може да се намерят голямо количество предложения за ремонт на тавана. Сред най-разпространените конструкции на тавана от гипсокартон, подвижен и окачен, а също най-популярните – стационарни.

Въпреки това тяхното монтиране и демонтиране е широко практикуващо. Демонтирането на таванните конструкции може да се извършва поради различни причини, но често поради:

– Аварийни случаи от вашите съседи живеещи над вас, в резултат на което домът на клиента е наводнен;

– Прегаряне на електронни възли, проводници и системата на релето, присъщи на окачените тавани с функция на «звездното небе»;

– Провисване на таванната конструкция;

– Капитален ремонт в помещенията и други;

Да започнете самостоятелен демонтаж на тавана не е добра идея, защото това е работа на настоящи специалисти, имащи опит в дадената област. Те задължително притежават съответстващото професионално оборудване, позволяващо да се проведе нужният демонтаж на тавана бързо и качествено. Нашата компания изпълнява демонтажните работи оперативно и на разумна цена.

Процесът на демонтаж на тавана

Нашите специалисти изпълняват работите по демонтажа на тавана в строго отработена последователност, което не ни позволява никога да пресрочим срока на поставената задача от клиента. Ние гарантираме своевременното изпълнение на поръчката и при големи обеми работа.

Преди началото на провеждане на демонтажа сътрудниците на нашата компания ще направят всичко необходимо за подготвителните процедури. Преди всичко, премахването на таванните покрития не е лесно. Предимно таванът е покрит с водно — дисперсна боя или вар, а понякога в това помещение отдавна не е правен ремонт. Най-често се срещаме с тавани, боядисани с маслени и алкидни емайли.

Спецоборудване за демонтаж на тавана

За професионалния демонтаж на тавана, както и демонтажа на пода и на други вътрешни елементи на помещенията, трябва да се използва специално оборудване. Качественото изпълнение на демонтажните работи са действия, който са с определена сложност.

Да закупите всичките необходими инструменти, да губите от собственото си време и сили за такъв достатъчно трудоемък и неприятен процес е нецелесъобразно: затова ви трябва да намерите цял екип от специалисти, който в кратки срокове ще изпълнят целия комплекс от работа срещу оптимално заплащане. Изгодата от тези решения ще бъдат очевидни: вие няма да загубите пари за оборудване, което едва ли ще ви трябва след ремонта, а също ще получите професионално изпълнена работа по демонтажа на тавана.

Понякога премахването на тавана е нужно да се осъществи комплексно с електромонтажните работи, а това е невъзможно без използването на отвертки с каучукови ръкохватки. Ако вие имате нова планировка и ви трябва ново разположение на електро точките, то без перфоратор и дрелка няма как да стане. При провеждане на демонтажните работи е важно да се следи за техническата безопасност. Ние изпълняваме всяка работа акуратно и грамотно.

След провеждане на всички работи по демонтажа е необходимо да се очисти помещението от строителни отпадъци за удобство на осъществяване на последващия ремонт. Затова ние предлагаме на своите клиенти адекватна цена на всички извършени услуги от нас.

Scroll to Top