Как се прави демонтаж на таван?

На строителния пазар при довършителните материали може да се намерят голямо количество предложения за ремонт на тавана. Сред най-разпространените конструкции на тавана от гипсокартон, подвижен и окачен, а също най-популярните – стационарни.

Въпреки това тяхното монтиране и демонтиране е широко практикуващо. Демонтирането на таванните конструкции може да се извършва поради различни причини, но често поради:

– Аварийни случаи от вашите съседи живеещи над вас, в резултат на което домът на клиента е наводнен;

– Прегаряне на електронни възли, проводници и системата на релето, присъщи на окачените тавани с функция на «звездното небе»;

– Провисване на таванната конструкция;

– Капитален ремонт в помещенията и други;

Да започнете самостоятелен демонтаж на тавана не е добра идея, защото това е работа на настоящи специалисти, имащи опит в дадената област. Те задължително притежават съответстващото професионално оборудване, позволяващо да се проведе нужният демонтаж на тавана бързо и качествено. Нашата компания изпълнява демонтажните работи оперативно и на разумна цена.

Процесът на демонтаж на тавана

Нашите специалисти изпълняват работите по демонтажа на тавана в строго отработена последователност, което не ни позволява никога да пресрочим срока на поставената задача от клиента. Ние гарантираме своевременното изпълнение на поръчката и при големи обеми работа.

Преди началото на провеждане на демонтажа сътрудниците на нашата компания ще направят всичко необходимо за подготвителните процедури. Преди всичко, премахването на таванните покрития не е лесно. Предимно таванът е покрит с водно — дисперсна боя или вар, а понякога в това помещение отдавна не е правен ремонт. Най-често се срещаме с тавани, боядисани с маслени и алкидни емайли.

Спецоборудване за демонтаж на тавана

За професионалния демонтаж на тавана, както и демонтажа на пода и на други вътрешни елементи на помещенията, трябва да се използва специално оборудване. Качественото изпълнение на демонтажните работи са действия, който са с определена сложност.

Да закупите всичките необходими инструменти, да губите от собственото си време и сили за такъв достатъчно трудоемък и неприятен процес е нецелесъобразно: затова ви трябва да намерите цял екип от специалисти, който в кратки срокове ще изпълнят целия комплекс от работа срещу оптимално заплащане. Изгодата от тези решения ще бъдат очевидни: вие няма да загубите пари за оборудване, което едва ли ще ви трябва след ремонта, а също ще получите професионално изпълнена работа по демонтажа на тавана.

Понякога премахването на тавана е нужно да се осъществи комплексно с електромонтажните работи, а това е невъзможно без използването на отвертки с каучукови ръкохватки. Ако вие имате нова планировка и ви трябва ново разположение на електро точките, то без перфоратор и дрелка няма как да стане. При провеждане на демонтажните работи е важно да се следи за техническата безопасност. Ние изпълняваме всяка работа акуратно и грамотно.

След провеждане на всички работи по демонтажа е необходимо да се очисти помещението от строителни отпадъци за удобство на осъществяване на последващия ремонт. Затова ние предлагаме на своите клиенти адекватна цена на всички извършени услуги от нас.